Бусадтай мөнгө болоод хүсэл тэмүүллээрээ өрсөлдөх хуудас - Дууссан

Octagon NFT marketplace нь таны дижитал бүтээл авах, зарах, дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том нээлттэй зах юм.

Дуудлага худалдааны дүрэм:

1. Таны дансны үлдэгдэл дуудах үнээс их байх шаардлагатай. Хэрэв таны дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол та дуудах үнэ оруулах боломжгүй юм.

2. Та дуудах үнэ оруулсан тохиолдолд таны оруулсан дүнгээр таны хэтэвчээс зарлага гарж түгжигдэх бөгөөд таны оруулсан дүнг давах үнэ бусад хэрэглэгчээс оруулсан тохиолдолд таны мөнгө буцаж таны хэтэвчинд орно.

3. Дуудлага худалдааны цаг дуусахад хамгийн өндөр дүнг өгсөн хэрэглэгчид NFT бүтээл автоматаар шилжин очих болно.

4. Дуудлага худалдааны дүнг өсгөх хамгийн бага дүн 1,000₮ байна.

Дууссан

Тайлбар:

Дуудлага худалдааны дүрэм:

1. Таны дансны үлдэгдэл дуудах үнээс их байх шаардлагатай. Хэрэв таны дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол та дуудах үнэ оруулах боломжгүй юм.

2. Та дуудах үнэ оруулсан тохиолдолд таны оруулсан дүнгээр таны хэтэвчээс зарлага гарж түгжигдэх бөгөөд таны оруулсан дүнг давах үнэ бусад хэрэглэгчээс оруулсан тохиолдолд таны мөнгө буцаж таны хэтэвчинд орно.

3. Дуудлага худалдааны цаг дуусахад хамгийн өндөр дүнг өгсөн хэрэглэгчид NFT бүтээл автоматаар шилжин очих болно.

4. Дуудлага худалдааны дүнг өсгөх хамгийн бага дүн 1,000₮ байна.

Дуудлага худалдаанд ялж буй хэрэглэгч:


Сүүлийн үнэлгээ:

0

Таны өгсөн дээд үнэлгээ:

0

    Одоогоор дуудлага худалдаанд санал ирээгүй байна.