Зарагдаж буй NFT жагсаалтыг харах

Octagon NFT marketplace нь таны дижитал бүтээл авах, зарах, дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том нээлттэй зах юм.

1,197 бүтээгдэхүүн байна

Харуулах:
Эрэмбэлэх:
creatorownerseller
default-img-640f442b011dee20910a50e0
default-img-640f442b011dee20910a50e0

Rank

Buha #3819

Single

100,000,000

creatorownerseller
default-img-622208138601563c38dcdc2e
default-img-622208138601563c38dcdc2e

Rank

Buha #9363

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-63c6bad7388ad93375395637
default-img-63c6bad7388ad93375395637

Rank

Buha #2958

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-63c6baad388ad93375395632
default-img-63c6baad388ad93375395632

Rank

Buha #1829

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-62f2203b58a8323a2af50289
default-img-62f2203b58a8323a2af50289

Rank

Buha #9554

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-64170f94011dee20910a51b7
default-img-64170f94011dee20910a51b7

Counter-Terrorist Buha

Single

9,000,000

creatorownerseller
default-img-64195251011dee20910a51cc
default-img-64195251011dee20910a51cc

The Lead GOAT #482

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-630659dc5754581d4a3e4dcd
default-img-630659dc5754581d4a3e4dcd

Rank

Mutant Buha #148

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-621b0aa16a811674cabef46f
default-img-621b0aa16a811674cabef46f

Rank

Buha #3847

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-62f2201758a8323a2af50286
default-img-62f2201758a8323a2af50286

Rank

Buha #9574

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-62d24d495d9ddb32ca6def0d
default-img-62d24d495d9ddb32ca6def0d

Rank

Buha Naadam Collection #5

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-63d61aac038e8f7b2612a33d
default-img-63d61aac038e8f7b2612a33d

Rank

Mutant Buha #4011

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-63cb7050647eb66d1bf58e07
default-img-63cb7050647eb66d1bf58e07

Rank

Mutant Buha #1114

Single

4,990,000

creatorownerseller
default-img-641b2ae5011dee20910a5214
default-img-641b2ae5011dee20910a5214

Rank

Buha #1621

Single

4,100,000

creatorownerseller
default-img-62f5bc18e50016251df0a442
default-img-62f5bc18e50016251df0a442

Rank

Buha #9716

Single

4,000,000