Зарагдаж буй NFT жагсаалтыг харах

Octagon NFT marketplace нь таны дижитал бүтээл авах, зарах, дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том нээлттэй зах юм.

1,547 бүтээгдэхүүн байна

Харуулах:
Эрэмбэлэх:
creatorownerseller
default-img-6426a23f011dee20910a55d9
default-img-6426a23f011dee20910a55d9

The Lucky RABBIT #92

Single

99,999,999

creatorownerseller
default-img-6474f916537ba778750ab64a
default-img-6474f916537ba778750ab64a

The Witty MONKEY #71

Single

10,050,000

creatorownerseller
default-img-65bbc5f68c40303e5a8b2350
default-img-65bbc5f68c40303e5a8b2350

Rank

Buha #5619

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-650dc82bf514fa3a27361814
default-img-650dc82bf514fa3a27361814

The Honest DOG #240

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-643a8a78537ba778750ab4cf
default-img-643a8a78537ba778750ab4cf

The Fearless TIGER #872

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-63c6bad7388ad93375395637
default-img-63c6bad7388ad93375395637

Rank

Buha #2958

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-63c6baad388ad93375395632
default-img-63c6baad388ad93375395632

Rank

Buha #1829

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-622208138601563c38dcdc2e
default-img-622208138601563c38dcdc2e

Rank

Buha #9363

Single

10,000,000

creatorownerseller
default-img-6474f92d537ba778750ab64d
default-img-6474f92d537ba778750ab64d

The Fortunate ROOSTER #445

Single

9,055,000

creatorownerseller
default-img-64ee2028f514fa3a27361771
default-img-64ee2028f514fa3a27361771

The Fearless TIGER #808

Single

8,000,000

creatorownerseller
default-img-661915ba1861a731f262e5ca
default-img-661915ba1861a731f262e5ca

Rank

Buha #9716

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-643a8ba2537ba778750ab4d4
default-img-643a8ba2537ba778750ab4d4

Rank

Buha #3188

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-64195251011dee20910a51cc
default-img-64195251011dee20910a51cc

The Lead GOAT #482

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-63d61aac038e8f7b2612a33d
default-img-63d61aac038e8f7b2612a33d

Rank

Mutant Buha #4011

Single

5,000,000

creatorownerseller
default-img-62d24d495d9ddb32ca6def0d
default-img-62d24d495d9ddb32ca6def0d

Rank

Buha Naadam Collection #5

Single

5,000,000