Бэлгийн хур буулгах хэсэг - Ялагч

Octagon NFT marketplace нь таны дижитал бүтээл авах, зарах, дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том нээлттэй зах юм.

Yesh.mn X Боловсролын томёо 2022

Буусан

Airdrop-оор өгсөн шагнал

Yesh NFT

Тодруулсан ялагчийн тоо

3

Нийт оролцогчид

7

Airdrop хийгдсэн огноо

2022-08-21 20:00

Airdrop авсан хэрэглэгчид